Melting

İmal edilecek bir parçanın üretim miktarı, ağırlığı, göreceği vazife, ölçü hassasiyeti, mukavemeti ve yüzey kalitesi gibi özellikleri döküm metodunu belirler. Kokil veya alçak basınçlı döküm dizaynı; sıhhatli parça üretimi açısından büyük önem arz eder. Parçanın döküm çekme payları, yolluk-besleme yer ve hacimleri belirlenerek kalıp imalatına başlanılır ve kısa zamanda bitirilerek üretime geçilir. Aynı zamanda işlenmiş olarak teslim edilecek parçaların işleme aparatları ve ölçü fikstürlerinin yapımı da paralel olarak yürütülür.

Metal maça kullanılamayan yerlerde kum maça özellikle kabuk maça kullanılır. 250 – 350 kg’lık tutma fırınlarında bekletilen primer alüminyum; gerekli gaz giderme, modifikasyon (Al-Sr) ve tane inceltme (Al-Ti-B) işlemleri yapıldıktan sonra döküme geçirilir. Elektrikli fırınlarda döküm sıcaklığı (710°C) tam kontrol altında tutulduğu için kaliteli, porozitesiz ve sızdırmaz bir yapı elde edilir.

Özellikle manifold gibi motor parçalarında kum maça ile elde edilen iç yüzeylerin temizliği motorun sıhhati bakımından son derece önemlidir. Kabuk maça kullanılması ile kum taneciklerinin yüzeye yapışması önlenmektedir. Ayrıca parçalar kum püskürtme veya çelik granül püskürtme ile temizlenmektedir.

1020x550x560mm tabla haraketli Cnc İşleme Merkezinde kalıp imalatı ve parça işlenmesi yapılmaktadır.