Laboratuvar

4

Kalite Politikası

  • Kuruluş faaliyetleri kapsamında ve belirlenmiş tüm süreçlerin uygulama aşamalarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gerekliliklerini karşılamak için kurulmuş olan sistemi etkin olarak uygulamak, güncelliğini ve sürekli gelişimini sağlamak
  • “Koşulsuz müşteri memnuniyeti” felsefesi doğrultusunda, yapılacak tüm faaliyetlerde “Müşteri Odaklılığı” düsturunu geçerli kılmak,
  • Tüm faaliyetlerde “Planla / Uygula / Kontrol et / Önlem al” döngüsünü esas almak ve sürekli olarak uygulamak,
  • Tüm faaliyetleri bir süreç statüsünde değerlendirmek, planlamak, uygulamak performansları takip ve kontrol etmek, sürekli iyileştirmek ve geliştirmek, riskleri tespit edip önlem almak, fırsat noktalarından faydalanmak,
  • Sunulan ürün ve hizmetlerin, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, ilgili standartları ve yasal gereklilikleri tam olarak karşılamasını sağlamak,
  • İnsan kaynaklarının etkin olarak değerlendirilmesi kapsamında, personelin katılımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek,
  • Malzeme, makine ve ekipman kaynaklarını en verimli şeklide kullanabilmek amacıyla gelişim planları yapmak, uygulamak ve sonuçları takip ve kontrol etmek,
  • İç ve dış kaynaklı geri besleme verilerinin analiz sonuçlarına göre etkin faaliyetleri devreye sokmak,
  • Tedarikçi ve taşeronlar için kontrol uygulamaları yapmak ve gelişme programları uygulamak, böylece ürün güvenirliğinin artmasını sağlamak.
lab